Åke Bergh

Vi ska värna om kommunens näringsliv genom att bl.a. ha korta handläggningstider, en nära och bra dialog med företagarna och en minskad byråkrati. Man får inte glömma bort att sysselsättning och därmed skatteintäkterna är förutsättningen för vår välfärd såsom skola, vård och omsorg.

Vi behöver skapa en bättre trygghet och säkerhet i vår kommun. Ingen ska behöva uppleva en påtaglig rädsla för att vistas ute på exempelvis gågatan i Hultsfred oberoende tidpunkt. Den polisiära närvaron är viktig!

Vi behöver verka för en bättre fungerande integrationspolitik. Kommunen ska ha en stram och långsiktigt hållbar migrationspolitik med tydliga krav på aktivitet och motprestation för att erhålla bidrag.