Magnus Hultman

Jag vill ha en ytterligare ökad polisnärvaro, vi har generellt en allt för hög osäkerhet på kvällar och nätter bland vara kommuninvånare.

Vi skall värna om våra skolor, så både elever och lärare har en trygg plats att vara på som är individanpassad för varje elevs behov.

Fortsätta att bygga nya skolbyggnader för att ersätta kostsamma moduler.