Vår Politik

Hultsfreds kommun har fantastiska förutsättningar och vi Moderater arbetar för att din vardag ska bli både tryggare och bättre.

Moderaterna Hultsfred

Varför ska väljarna rösta på Moderaterna i Hultsfred?
Vår Politik. Vi har ett tydligt löfte till svenska folket: Moderaterna kommer att ta tag i Sverige! Vi har en långsiktig plan för hur Sverige ska fortsätta vara ett land där rättigheter, skyldigheter och möjligheter gäller lika för alla. Och vi har genomarbetade förslag för en rivstart direkt efter valet.

VÅRA VIKTIGASTE LOKALA FÖRSLAG

Jobb och företagande.
Hultsfreds kommun ska ha ett företagsvänligt näringslivsklimat. 4 av 5 jobb skapas i små och medelstora företag och miljoner i skattemedel tillförs från Hultsfreds företag varje år. Miljoner som finansierar skola, vård, omsorg. För att Hultsfred ska kunna bli en ännu bättre kommun att leva och bo i är vi starkt beroende av de företag och de företagsamma människor som lägger grunden för vår välfärd

Lag och ordning
Ökad trygghet i både tätorter och glesbygd där närvaron av polis bör förstärkas mot idag. Hårdare straff som avskräcker och inte gör det lönsamt att vara kriminell. Tjejer, kvinnor, äldre, ja alla ska kunna känna sig trygga dag som kväll i vår kommun.

Äldreomsorgen
Äldreomsorgen i Hultsfreds kommun ska präglas av kvalitet, valfrihet och mångfald.

Finns det någon politisk fråga där ert parti lokalt har en annan uppfattning än vad partiet har på riksnivå?

Vi är noga med att vindkraftsetableringar ska göras med stor omtanke om de som påverkas lokalt.
Vi hittar gärna lösningar över partigränser och tycker att enskilda individers förslag är viktiga att lyssna på oavsett vilken partitillhörighet individen har.