Johan Svensson

Ett blomstrande näringsliv skapar jobb. För individen betyder ett jobb att man kan få större egen valfrihet och möjlighet till personlig utveckling. Exempel: tillgång till energi, mark, service

Jag vill ha nödvändig kommunal service på alla orter i kommunen. Exempel: skolor med hög kvalite, äldrevård med hög kvalitet och valmöjligheter.

Infrastruktur, energi och kommunikationer som ger individen möjligheter. Exempel: vägnät, tillgång till energi, genom vindkraft på rätt platser, kärnkraft och fiber till alla som önskar.