Anette Nielsen

Fler Poliser, för att få bort narkotikan och kriminalitet som breder ut sig i vårt samhälle i allt större omfattning.


Skolan behöver ge mer stöd till barn med svårigheter, samtidigt som studieron för alla elever behöver prioriteras. Det ska vara ordning och reda i skolan.


Äldreomsorgen behöver fler anställda, bättre löner och villkor för de anställda. Vårdyrket måste bli mer attraktivt så fler väljer att utbilda sig till yrkens såsom undersköterska eller vårdbiträde.