Conny Daag

Jag brinner för sociala frågor såsom individ och familjeomsorg.
Barns rätt i samhället och äldreomsorgen!