Marianne Vifell Waters

Det skall vara lönsamt att utbilda sig och arbeta inom hela Hultsfreds kommun. Fler behöriga lärare i alla typer av skolformer. Satsningar på kvinnliga entreprenörer genom god samverkan mellan skola och näringsliv.

Ökad trygghet i både tätorter och glesbygd där närvaron av polis bör förstärkas mot idag. Hårdare straff som avskräcker och inte gör det lönsamt att vara kriminell. Tjejer och kvinnor ska kunna känna sig trygga dag som kväll i vår kommun.