Percy Hesselgård

Hultsfreds kommun ska ha ett företagsvänligt näringslivsklimat i toppklass. 4 av 5 jobb skapas i små och medelstora företag och miljoner i skattemedel tillförs från Hultsfreds företag varje år. För att Hultsfred ska kunna bli en ännu bättre kommun att leva och bo i är vi starkt beroende av de företag och de företagsamma människor som lägger grunden för vår välfärd.

Vi ska vara med och bidra till att företagen vill växa, anställa eller investera i vår kommun. Detta gäller i hela vår kommun inte bara tätorten

Äldreomsorgen i Hultsfreds kommun ska präglas av kvalitet, valfrihet och mångfald.